در زمان پمپاژ بتن چه مشکلاتی وجود دارد و چگونه برطرف کنیم؟

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
در زمان پمپاژ بتن چه مشکلاتی وجود دارد و چگونه برطرف کنیم؟

زمان مورد نیاز برای مطالعه این مطلب : 6 دقیقه

انسداد خط لوله ، جداشدگی و آب انداختن مخلوط بتن مشکلات عمده ای هستند که حین پمپاژ بتن رخ می‌دهند . انسداد به عدم پدیدار شدن بتن در انتهای خط لوله می‌گویند . افزایش فشار نشان دهنده انسداد است و میزان توسط فشارسنج قابل مشاهده است . انتخاب نامناسب تجهیزات از جمله به کارگیری موتور کم قدرت ، جفت کردن لوله با قطر کم با لوله‌ای با قطر زیاد و اتصال خمیدگی‌ های عریض یا تیز در خط لوله ، باعث انسداد در خط لوله می‌شوند. نیروی کار غیرمتخصص ، تعمیر و نگهداری نادرست تجهیزات و جابجایی نامناسب بتن نیز از عوامل بحران‌آمیزی هستند که منجر به انسداد می‌شوند.

طرح غیردقیق برای ساخت مخلوط و استفاده از مواد بی‌کیفیت باعث آب انداختن و جداشدگی بتن می‌شوند. با اضافه کردن سیمان برای ایجاد ملات  و یا مواد افزودنی دیگر به منظور افزایش چسبندگی مخلوط می توان این مشکل را حل کرد . استفاده از سنگدانه خوب دانه ‌بندی شده در مخلوط نیز تا حد مطلوبی پمپاژ بتن را بهبود می‌دهد. فشار پمپ ، طی فرایند پمپاژ ، باید به اصطکاک بین بتن و لوله غلبه کند تا بتن بتواند در مسیر خط لوله حرکت کند . استفاده ملات در ابتدای لوله سطوح داخلی لوله را روان می‌کند و باعث غلبه لوله بر اصطکاک می‌شود.


پمپاژ کردن بتن

 

مشکلات عمده در فرایند پمپاژ بتن:

 

۱. انسداد پمپ بتن

وجود خمیدگی های فراوان ، پیچ ‌های بسیار تیز یا بسیار عریض ، سنگدانه با دانه بندی ناقص و نقص در تمیز و نگهداری کردن از خط لوله پس از هر فرایند پمپاژ، از عواملی هستند که باعث بروز انسداد در خط لوله می‌شوند. نسبت بالای آب به سیمان و نگهداری طولانی پمپ در مکان ساخت و ساز که طی آن خط لوله قابلیت پمپاژ خود را از دست می‌دهد نیز باعث بروز انسداد در خط لوله می‌شوند.

۲. جداشدگی و آب انداختن ذرات بتن

جداشدگی به جدائی خمیر سیمان و سنگدانه طی فرایند جابجایی و بتن‌ ریزی گفته می شود. زمانی که فشار پمپاژ به نیروی چسبدگی غلبه می‌کند ، جداشدگی رخ می دهد. استاندارد ها و روش های نگه داری از بتن بسیار مهم است آب انداختن به گریز آب از مخلوط بتن گفته می‌شود. نسب‌ بندی نامناسب مخلوط بتن باعث بروز آب انداختگی می‌شود. استفاده از سنگدانه با دانه بندی ناقص دلیل اصلی آب انداختن طی فرایند پمپاژ است .


پمپاژ کردن تفکیکی

 

چگونه از مشکلات مربوط به پمپاژ جلوگیری کنیم؟

 

۱. مخلوط بتن

اگر مخلوط بتن قادر به نگهداری مقدار کافی‌ آب نباشد احتمال مسدود شدن پمپ بالا می‌رود. یکی از عوامل انسداد سنگدانه با دانه های ناقص هستند که باعث نفوذ آب در کانال ‌هایی می‌شود که توسط فضاهای خالی بوحود آمده‌اند ، از این رو نباید از این نوع سنگدانه استفاده شود. اما در مقابل استفاده از سنگدانه خوب دانه بندی شده شانس گریز آب از مخلوط را پایین می‌آورد. استفاده از این نوع سنگدانه در بتن تازه باعث ایجاد نیروی چسبندگی‌ای می‌شود که میزان این نیرو بیشتر از فشار پمپاژ است و عدم استفاده از آن بتن را زیر فشار پمپاژ از مخلوط جدا می‌کند.

بالا بودن میزان ذرات نرم و ریزدر لوله ممکن است مقاومت اصطکاکیِ بیش از حدی تولید کند و در نتیجه باعث انسداد ‌شود . از این رو می‌توان گفت نسبت ‌بندی مناسب ذرات بتن راحت ‌ترین روش ممکن برای جلوگیری از مشکلات مربوط به مخلوط طی فرایند پمپا‌‌‌ژ است. میزان نسبت آب به سیمان بهتر است از ۱:۶ بیشتر نباشد و نسبت آب به سیمان هم بین ۰.۵ تا ۰.۶۵ باشد. حداکثر اندازه سنگدانه ۲۰ میلیمتر و میزان مطلوب آن نیز بین ۳۵٪ تا ۴۰٪ درصد است.


آیا می دانید استحکام بتن و سیمان را بر اساس سن آنها چگونه بسنجید در مقاله زیر جدول محاسبات را بینید:

محاسبه استحکام بتن و سیمان بر اساس گذشت زمان


۲. جابجایی بتن

مخلوط کردن نامناسب مواد بتن منجر به جدا شدگی در مخلوط و در نتیجه نقص پمپاژ بتن می‌شود. مخلوط کردن مناسب مواد تشکیل دهنده بتن تضمین می‌کند که سنگدانه‌ ها کاملا با دوغاب سیمانی پوشانده شوند و حین فرایند پمپاژ روان باشند. اگر مخلوط برای مدت زمانی طولانی در هوای گرم نگه داشته شود بتن سفت می‌شود و قابلیت پمپاژ خود را تا حد زیادی از دست می‌دهد. بهترین فصل مناسب بتن ریزی تاثیر بسیار زیادی بر روی کیفیت آن می گذارد .


 مهارت کارگران در پمپاژ بتن اهمیت زیادی دارد

 

۳. مهارت‌ نیروی کار

 

اشتباهاتی که نیروی کار انجام می‌دهند عملکرد تجهیزات را محدود می‌کند و باعث بروز انسداد می‌شود. جابجایی نامناسب شلنگ پمپ ممکن است پیچ خوردگی‌ هایی ایجاد کند که جلوی جاری شدن بتن را می‌گیرد. شلنگ پمپ ممکن است در نواحی پیچ خرده پاره و یا از هم گسیخته شود. یک مسئول پمپاژ ماهر می داند چگونه پمپ را تنظیم کند به طوریکه حین فرایند پمپاژ احتیاجی به اضافه کردن شلنگ نباشد.

انواع محصولات در قالب سازی قادری :

 

۴. انتخاب تجهیزات پمپاژ

انتخاب نامناسب تجهیزات با توجه به کار مورد نظر موجب انسداد می‌شود. به طور مثال ، اتصال شلنگی با قطر بالا به شلنگی با قطر پایین باعث بروز انسداد می‌شود. علاوه بر این ، انتخاب یک موتور با قدرت کم برای فعالیتی مشخص نمی‌تواند سرعت کافی در پمپ برای به حرکت در آوردن مخلوط در طول سیستم خط لوله ایجاد کند و در نتیجه موجب انسداد می‌شود.

قطر لوله باید به منظور اطمینان حاصل کردن از کاربرد آن سنجیده شود. خمیدگی ‌های زیاد، بسیار تیز و بسیار عریض نباید وجود داشته باشند ، در غیر اینصورت برای پمپاژ بتن فشار بیشتری نیاز است . موتور برای افزایش نیروی موتور به قدرت اسب بخار بیشتری نیاز خواهد داشت. قطر لوله ای که استفاده می‌شود حد‌‌اقل سه برابر حداکثر اندازه‌ سنگدانه باشد تا خطر انسداد در نزدیکی نقاط خمیده بوجود نیاید . از لوله های آلومینیومی استفاده نکنید زیرا آلومینیوم با مواد قلیایی واکنش می‌دهد و گاز هیدروژن تولید می‌کند ، این گاز در بتن فضای خالی ایجاد می‌کند و کارایی پمپ را کاهش می‌دهد.


انتخاب بهترین تجهیزات برای پمپاژ بتن

 

۵. استفاده از مواد بی کیفیت

 

استفاده از مواد بی‌کیفیت حین پمپاژ منشا بروز مشکل است. بتنی که از مواد بی‌کیفیت تولید شده باشد را نمی‌توان حین استفاده از تجهیزات پمپاژ استفاده کرد ، زیرا بتنی که فاقد شرایط لازم باشد ممکن است ضریب نشست بسیار کم یا بسیار زیادی داشته باشد. در نتیجه احتمال مسدود شدن لوله بالا می‌رود . نسبت مناسب آب به سیمان اما اصطکاک بین سنگدانه درشت و لوله های پمپاژ‌ را کاهش می‌دهد. اگر در هنگام جدا کردن بتن از قالب ترک هایی مشاهده کردید استفاده از چسب اپوکسی برای رفع ترک بتن یکی از راه های رفع این مشکل است .

۶. انتخاب مواد افزدونی نامناسب در بتن

استفاده از مواد افزدونی نامناسب مانند کندگیر کننده‌ها ، عوامل پمپاژ‌ و عواملی که باعث بروز آبریزی می‌شوند نیز می‌توانند دلیل انسداد لوله طی فرایند پمپاژ‌ باشند.

۷. نقص در نگهداری از لوله پمپاژ:

اگر خط لوله پمپاژ‌ به طور کامل تمیز و نگهداری نشود بتن باقیمانده داخل لوله‌ ها سفت می‌شود، در نتیجه بتن تازه داخل لوله ها جریان نمی‌یابد و درنهایت خط لوله مسدود می‌شود. واشرهایی که کیفیت خود را از دست داده‌اند ، حلقه‌ های جوش داده شده و بهم متصل‌شده باید جایگزین شوند تا دوغاب هدر نرود. پیشنهاد می شود به جای برطرف کردن انسداد لوله ، از خط لوله به طور مرتب نگهداری شود.

سوالات متداول:

مشکلات عمده مربوط به پمپاژ‌در کارهای بتنی چیست؟

انسداد خط لوله پمپاژ ، آبریزی و جداشدگی مخلوط بتن ، از جمله مشکلات عمده‌‌‌‌ی مرتبط با پمپاژ هستند.

چگونه از مشکلات مرتبط با پمپاژ‌ در کارهای بتنی جلوگیری کنیم؟

انتخاب مواد تشکیل دهنده مخلوط سیمان با دقت لازم ؛ طرح مناسب برای مخلوط ؛ انتخاب هوشمندانه تجهیزات پمپاژ ؛ استخدام نیروی کار ماهر و نگهداری مناسب از تجهیزات پمپاژ، راهکارهایی برای جلوگیری از بروز این مشکلات هستند.

انسداد لوله حاوی بتن چیست؟

انسداد به عدم پدیدار شدن بتن در انتهای خط لوله پمپاژ گفته می‌شود. طرح نامناسب برای مخلوط بتن ، انتخاب اشتباه تجهیزات پمپاژ، جابجایی ناکارآمد تجهیزات و نقص در نگهداری تجهیزات پمپاژ‌ از جمله دلایل بروز انسداد هستند. خط لوله بتن را می توان با آب یا فشار هوا تمیز کرد. آب راه حلی امن و کارآمد است بنابراین استفاده از این راهکار توصیه می‌شود.

بتن قابل پمپاژ‌چیست؟

بتن قابل پمپاژ‌ نوعی بتن است که طی خط لوله و در مسیر افقی یا در ارتفاع بلند به سمت قسمت خروجی هل داده شود . بتن قابل پمپاژ عمدتا توسط خمیر ملات از دیواره‌ های داخلی جدا می‌شود.

قالب سازی قادری در زمینه توزیع و فروش انواع قالب فلزی بتن ، جک سقفی ، داربست ، اسکافلد با بهترین کیفیت در شهر اصفهان فعالیت دارد برای ارتباط بیشتر و ثبت سفارش با ما تماس بگیرید .

 

دیدگاه خود را در مورد این مقاله با ما به اشتراک بگذارید:

اطلاعات شما شامل شماره تلفن منتشر نخواهد شد.

تماس با مدیر فروش