انواع متعلقات قالب بندی از جمله : بولت رزوه ای، پیم و گوه ، واشر دولول ، درپوش قالب و ...

لوگوی شرکت قالبی سازی قادری در اصفهان