کاربرد قالب بالا رونده در بتن ریزی ساختمان

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
کاربرد قالب بالا رونده در بتن ریزی ساختمان

زمان مورد نیاز برای مطالعه این مطلب : 4 دقیقه

قالب‌ بالا رونده نوع خاصی از قالب بتنی است که در سازه ‌های عمودی همراه با پیشرفت فرآیند بتن‌ ریزی بالا می‌رود. می توان این سيستم را به تنھایی و تنھا با استفاده از یک جک الکتریکی یا ھيدروليکی حرکت داد. نام دیگر ھمچين قالب‌ ھایی قالب خود بالا رونده است. این روش برای ساختن ساختمان ‌ھایی که دیوارھایی یکسره یا شکل‌ھای تکراری دارند مفيد است.


قالب خود بالا رونده

 

تصویر ١ :قالب خودبالارونده

 

قالب خود بالا رونده با توجه به نوع سازه در یک پروژه به کار گرفته می‌شود. این قالب ھنگام بتن ‌ریزی در محل باقی می‌ماند.سيستم ‌ھای کاملا خود بالا رونده معمولا برای ساختن و طراحی سازه ‌ھای پیش ساخته بتنی که بيش‌تر از 20 طبقه ارتفاع دارند به‌کار گرفته می‌شوند. در این مقاله به برخی از ویژگی‌ ھا و مزایای مھم قالب خود بالا رونده خواهیم پرداخت.

اجزای قالب بالارونده و نحوه سرھم کردن آن

اجزای اصلی قالب بالارونده عبارت اند از:

1. داربست‌ھای معلق

2. مصالح و قطعات قالب ‌بندی دیوار

3. سيستم مھار بندی

4. براکت بالا رونده


 اجزای قالب خود بالا رونده

 

تصویر ٢ :اجزای قالب بالا رونده

 

قطعات اصلی قالب بالا رونده را می‌توانيد در تصویر ٢ مشاھده کنيد. البته ممکن است برای پروژه ‌ھای بزرگ و پيچيده از قطعات پيشرفته‌تری استفاده شود. قالب ‌ھای بالا رونده معمولا با قطعات استيل ساخته می‌شوند. قالب‌ ھای پنل بتن به قاب ‌ھای استيل وصل می‌شوند و از غلتک نيز به عنوان پایه برای برخی پنل‌ ھا استفاده می‌شود. پس از ریختن بتن قاب‌ھا را از دیوار جدا می‌کنند.

در این مرحله اگر قالب بالا رونده به‌کار گرفته شود قاب ‌ھا را با استفاده از جک به سطح بعدی یا بخش بعدی که باید بتن ‌ریزی شود منتقل می‌کنند. وقتی قالب سر جایش قرار مي‌گيرد پنل‌ ھای قالب‌ بندی را به ھم وصل می‌کنند و بتن ‌ریزی آغاز می‌شود. این چرخه به مدت سه تا پنج روز ادامه دارد. اگر برای بتن ‌ریزی کارگران ماھر به کار گرفته شود ممکن است کار زودتر از این ھم تمام شود.

 مراحل بتن ‌ریزی با استفاده از قالب خود بالارونده

 

تصویر ٣ :مراحل بتن ‌ریزی با استفاده از قالب خود بالارونده

 

قالب بالا رونده بيشتر در ساخت برج کنترل فرودگاه، آسانسور، سيلوھا و آسمان‌خراش‌ھا به کار گرفته می‌شود.

مزایای قالب خودبالارونده

مزایای مھم قالب خودبالا رونده عبارت اند از:

1. قالب خود بالا رونده ساخت قسمت‌ ھای عمودی و افقی ساختمان را آسان می‌کند.

 

2. از آنجا که قالب خود بالا رونده برای انجام کارھای تکراری طراحی شده است زمان انجام کار را کاھش و ميزان کارایی را افزایش می‌دھد.

3. برای سرھم‌کردن این سيستم نيروی کار کم‌تری موردنياز است.

4. این سيستم، نسبت به سيستم‌ھای قدیمی قالب‌بندی، امينت کارگران ھنگام باز و بست قالب را بيش‌تر تضمين میکند.

5. این سيستم به پایه اضافه نيازی ندارد.

6. قالب خود بالا رونده در ھمه شرایط آب ‌و ھوایی قابل استفاده است.

7. پس از آماده شدن بتن، نازک‌ کاری سطح از کيفيت بالایی برخوردار است.

8. می‌توان قالب بالا رونده را به‌گونه‌ای تنظيم و کارگزاری کرد که بتوان پمپ بتن را در مکان و فاصله مورد نياز به کار گرفت.

9. از بعضی از قالب ‌ھای بالارونده می توان در سطوح شيب ‌دار استفاده کرد.

10. قالب‌ بالارونده استفاده از داربست و تخته‌ های موقت ساختمانی را کاھش میدھد.

11. قالب ‌های بالارونده می‌توانند با دیوار ھایی با اشکال ھندسی پيچيده سازگار شوند. با این روش دسترسی، کار و دپوی متناسب فراھم می‌شود که ساخت و ساز را راحت‌تر می‌کند.

12. با این روش می توان کف و دیوارھا را به طور ھمزمان ساخت.

13. در ساختمان ‌ھای مرتفع بالا رفتن و کار کردن با این قالب برای کارگران امن‌تر است.

14. با استفاده از قالب بالارونده می توان بدون نياز به جرثقيل و تجھيزات پيشرفته سازه‌ھای استوانه‌ای ساخت.

قالب بالارونده چيست؟

قالب‌ بالارونده نوع خاصی ازانواع سازه های قالب بتنی است که در سازه‌ های عمودی همراه با پیشرفت فرآیند بتن ‌ریزی بالا می‌رود. می توان این سيستم را به‌تنھایی و تنھا با استفاده از یک جک الکتریکی یا ھيدروليکی حرکت داد. نام دیگر ھمچين قالب‌ھایی قالب خود بالارونده است.

انواع محصولات در قالب سازی قادری :

اجزای اصلی قالب بالارونده کدامند؟

1. داربست‌ ھای معلق

2. مصالح و قطعات قالب‌بندی دیوار

3. سيستم مھاربندی

4. براکت بالارونده

فرایند استفاده از سيستم بالارونده عموما به چه صورت است؟

قالب ‌ھای بالا رونده معمولا با قطعات استيل ساخته می‌شوند. قالب‌ ھای پنل بتن به قاب ‌ھای استيل وصل می‌شوند و از غلتک نيز به عنوان پایه برای برخی پنل‌ھا استفاده می شود. پس از ریختن بتن قاب‌ھا را از دیوار جدا می‌کنند.

در این مرحله اگر قالب بالارونده به‌کار گرفته شود قاب‌ھا را با استفاده از جک به سطح بعدی یا بخش بعدی که باید بتن ریزی شود منتقل میکنند.وقتی قالب سر جایش قرار مي‌گيرد پنل ‌ھای قالب‌ بندی را به ھم وصل می‌کنند و بتن ‌ریزی آغاز می‌شود. این چرخه به مدت سه تا پنج روز ادامه دارد. اگر برای بتن‌ ریزی کارگران ماھر به کار گرفته شود ممکن است کار زودتر از این ھم تمام شود.

شرکت قالب سازی قادری با سالها تجربه یکی از بزرگترین تولید کننده ها در زمینه فروش تجهیزات قالب بندی بتن در اصفهان می باشد جهت استعلام انواع محصول مانند : قالب سازی در اصفهان ، داربست فلزی در اصفهان با بهترین کیفیت با ما در تماس باشید .

دیدگاه خود را در مورد این مقاله با ما به اشتراک بگذارید:

اطلاعات شما شامل شماره تلفن منتشر نخواهد شد.

تماس با مدیر فروش