علت لایه لایه شدن بتن و راه های جلوگیری از آن

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
علت لایه لایه شدن بتن و راه های پیشگیری از آن

زمان مورد نیاز برای مطالعه این مطلب : 5 دقیقه

لایه لایه  شدن بتن به جدا شدن لایۀ خمیری بتن از سطح آن گفته می شود. لایۀ خمیری سطح بتن در معرض انواع ساینده های موجود در هوا قرار می گیرد که باعث ضعیف-شدن سازه می شود. این مسئله معمولاً در طول اوایل بهار تا اواخر پاییز و با ماله -کشی بتنی که بر بستر خاکی سرد ریخته شده است ایجاد می شود.

وقتی یک سازۀ مرکب ضربه می خورد موج شوک هایی در اثر این ضربه ایجاد می-شود که در سرتاسر سازه پخش می شود و باعث لایه لایه شدن بتن می شود. لایه لایه شدن، مقاومت سازۀ مرکب را کاهش میدهد و باعث می شود تا سازه زیر فشار باری که تا قبل از ضربه قادر به حمل آن بود خورد شود. لایه لایه شدن اغلب به روش های پرداخت و عدم زمان بندی متناسب با رفتار بتن در محیط (مقاله مرتبط :  شرایط محیطی موثر برای دوام بتن ) استفاده  شده مربوط است.

لایه لایه شدن به برآمدگی شباهت دارد چون هر دو در اثر گرمسازی سریع سازه های مرکبِ تر اتفاق می افتد. سطح بتن به دلیل آب انداختگی و گیرکردن هوا در قسمت پایین ملاتی که زودتر از موعد مقرر بسته شده است لایه لایه می شود. دلیل عمدۀ لایه  لایه شدن، پرداخت سطح پیش از آب انداختن است. معمولاً بین 3.556 تا 4.572 سانت از قسمت بالا متراکم می شود. این موضوع عمدتاً به خاطر پرداخت نامناسب و پیش از موعد یا لایۀ نازکی از آب یا هوا است که منجر به جداشدن می-شود.

اندازۀ سطوح آسیب دیده بسته به شدت لایه لایه شدگی از چند سانتی متر مربع تا چند متر مربع متغیر است. معمولاً زمانی که سطح نازک در زمان عمل آوری به سرعت خشک می شود ترک خوردگی بتن (در این مقاله بخوانید :  دلیل ایجاد ترک در بتن  ) و تفاوت رنگ در سطح ایجاد می شود.

دلایل لایه لایه شدن بتن


 لایه لایه شدن بتن

 

لایه لایه شدن همچنین اغلب هنگامی اتفاق می افتد که عواملی که زمان آب انداختن بتن را طولانی می کنند با عواملی که سفت شدن سطح را تسریع می کنند همراه می-شوند. این مسئله عمدتاً با زمان بندی ماله کشی نهایی در عملیات پرداخت مرتبط است. ماله کشی قبل از بستن اولیه باعث می شود تا آب انداختگی یا هوای پایین ، برآمدگی ایجاد کنند. وقتی که سطح در معرض هر نوع خوردگی موضعی قرار بگیرد این برآمدگی ها لایه لایه می شوند.

 

انجام فرآیند پرداخت پیش از کامل شدن آب انداختگی باعث گیرکردن آب یا هوا و در نتیجه ایجاد حفره در زیر لایۀ پرداخت می شود. این امر باعث شکل گیری حفره های زیرسطحی می شود که آن محدوده از بتن را ضعیف می کند. با گذشت زمان این حفره های سطحی در اثر فشار بار از هم جدا می شوند. به جز زمان بندی و پرداخت، مشکل لایه  لایه شدن بتن ممکن است در اثر عوامل زیر نیز ایجاد شود:

1. سرعت کند سفت  شدن بتن زیرین به دلیل بستر خاکی سرد

2. تأخیر در سفت  شدن بتن به دلیل دمای آن یا مواد مخلوط در آن

3. وجود حباب هوای ایجاد شده یا وجود هوای مازاد بر مقدار مورد نیاز

4. چسبندگی مخلوط بتن به دلیل مواد سیمانی یا شن و ماسۀ زیادتر از لزوم

5. وضعیت خشک شدگی سریع به دلیل شرایط محیطی که منجر به ایجاد سطح پوسته مانند شده است و ظاهر کار را شبیه سطح آمادۀ ریخت نشان داده است.

6. ماله کشی زیاد از حد به دلیل ارتعاش زیاد

7. استفاده از خشک پاش به ویژه در بتن های هوادار

8. دال بتنی ضخیم

9. بتن ریزی دال به صورت مستقیم روی کند کنندۀ تبخیر

محصولات در قالب سازی قادری :

چگونه از لایه  لایه شدن بتن جلوگیری کنیم


 جلوگیری از لایه لایه شدن بتن

 

لازم است پس از بتن ریزی(مقاله مرتبط :  بهترین فصل برای بتن ریزی ) مدتی منتظر بمانیم تا آب و هوا از بتن خارج شوند. این مدت بسته به مخلوط بتن، فرآیند مخلوط  سازی و بتن ریزی و شرایط جوی متغیر است. موارد اصلی که برای کم کردن ریسک لایه لایه شدن باید به آن ها توجه شود عبارتند از: یکنواختی بتن ریزی ، سرعت آب انداختگی و زمان سفت شدن سطح، سرعت تبخیر و پرداخت.

 

کنترل یکنواختی بتن ریزی، سرعت آب انداختگی و زمان سفت شدن

سرعت آب انداختگی ثابت و زمان سفت شدن بین بارها برای جلوگیری از تفاوت در زمان پرداخت نواحی بتن ریزی شده مهم است. بتن ریزی به صورت تدریجی و از سمتی به سمت دیگر هم باعث ایجاد رویۀ بتنی خوشکار می شود که بتن تازه روی آن ریخته می شود و هم اجازه می دهد تا پرداخت به صورت یکنواخت در مسیر بتن ریزی انجام شود. در این مرحله باید به موارد زیر دقت شود:

• کنترل طرح اختلاط یکنواخت در حین اسلامپ مقاومت و تخلیۀ ثابت

• استفاده از تنها یک سرویس میکسر بتن ( مشاهده میکسر بتن ) در هر بتن ریزی

• پرهیز از افزودنی های هوازا

• پرهیز از افزودنی های کند کنندۀ سفت شدگی

• اطمینان از زیراساس متراکم و اشباع

• حصول تختی بهینه در زمان بتن ریزی اولیه و شمشه کشی

• اطمینان از یکنواختی تراکم، چون آب انداختگی و نشست در نواحی که تراکم کمتری دارند بیشتر می شود

• قرار دادن آرماتور در ارتفاع مناسب و محکم کردن آن در فواصل درست

• ایجاد الگوی بتن ریزی یکنواخت به گونه ای که بتن همیشه روی رویۀ خوشکار ریخته شود و هیچ گیرش قابل توجهی هم نباشد

• انجام عملیات پرداخت با روال مشابه

سرعت تبخیر

اگر سرعت تبخیر آب از سطح بیشتر از سرعت آب انداختگی آن باشد خواهید دید که سطح خشک و محکم می شود. در این مرحله باید سرعت تبخیر را کنترل کرد. در این مرحله باید به موارد زیر دقت شود:

• اطمینان از یکنواختی عوامل آب و هوایی و زمان های پرداخت در سرتاسر سطح بتن

• امکان مه افشانی یا استفاده از کند کنندۀ تبخیر برای کاهش سرعت تبخیر آب سطح

• اسپری کردن این محصول پس از تخته ماله کشی و تا زمان پرداخت نهایی به هر میزان که لازم باشد

پرداخت

فرآیند پرداخت باید مطابق با مسیر بتن ریزی باشد. این کار باید در زمان مناسب و با سرعت مناسب انجام شود تا بتن در زمانی ثابت پس از بتن ریزی پرداخت شود. در این مرحله باید به موارد زیر دقت شود:

• اطمینان از انجام تمام مراحل پرداخت توسط پرسنل ماهر

• تکمیل تخته ماله  کشی پیش از پیدا شدن هرگونه آب انداختگی قابل ملاحظه در سطح بتن. این کار لبه های ملات را که پس از شمشه-کشی ایجاد شده اند از بین می برد و با بستن حفره های کوچک سطح، کار پرداخت را بهتر می کند

• عدم شروع تخته ماله کشی پایانی زمانی که آب انداختگی هنوز از بین نرفته است. اولین دورتخته ماله کشی پایانی سطح را تخت می-کند

• اختصاص زمان و اطمینان از عدم بسته بودن سطح

• پلان، آزمایش و تخته ماله کشی

• استفاده از مالۀ برقی دستی در اولین دور ماله کشی. این کار به ترازکردن سطح قبل از شروع ماله کشی با دستگاههای نفربر کمک می کند

• انجام ماله کشی در اولین دور با تیغه و تخت کردن آن تا حد ممکن به منظور جلوگیری از حرکت ملات به اطراف

• اختصاص زمان کافی بین دورهای ماله کشی تا زمان تبخیرشدن آب های سطح

• عدم آب پاشی سطح به منظور کمک به حرکت تجهیزات پرداخت

نکاتی برای جلوگیری از لایه لایه شدن بتن

1. سطح بتن را بلافاصله آب بندی نکنید در مقاله انواع آب بندی بتن به شرایط آن اشاره شد.

2. هوا و آبی که در لایۀ زیرین قرار دارند به زمان کافی برای رسیدن به سطح نیاز دارند

3. بتن هوادار را خشکه پاشی نکنید

4. دال هایی که بر سطوح ناتراوا ریخته شده اند را بلافاصله پرداخت نکنید

5. زمانی که دمای سطح زمین کمتر از 4 درجۀ سانتیگراد است بر بستر خاکی بتن ریزی نکنید

6. هرگز در بالای کند کنندۀ تبخیر بتن  ریزی نکنید

7. زمانی که شرایط تبخیری محیط بالاست و از سرعت آب انداختگی سیمان تجاوز می کند باید مراقبت بیشتری انجام دهید

8. زمانی که شرایط تبخیری محیط بالاست و از سرعت آب انداختگی سیمان تجاوز می کند اقدامات احتیاطی ویژه انجام دهید

برای داشتن سطحی با کیفیت بتن های ناقص را بردارید تا جایی که فقط بتن سالم باقی بماند. برای برداشتن مناسب بتن های ناسالم می توانید از روش های کارآمدی مثل ساچمه پاشی، سمباده زنی یا آبفشانی استفاده کنید.

شرکت قالب سازی قادری با سالها تجربه یکی از بزرگترین تولید کننده ها در زمینه فروش  قالب فلزی بتن اصفهان   می باشد جهت استعلام انواع محصول مانند :  لوله داربست در اصفهان ، جک ساختمانی در اصفهان با بهترین کیفیت با ما در تماس باشید .

دیدگاه خود را در مورد این مقاله با ما به اشتراک بگذارید:

اطلاعات شما شامل شماره تلفن منتشر نخواهد شد.

تماس با مدیر فروش