روش نصب سنگفرش بتنی پر شده با سلول چگونه است؟

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
روش نصب سنگفرش بتنی پر شده با سلول چگونه است؟

زمان مورد نیاز برای مطالعه این مطلب : 6 دقیقه

سنگفرش بتنی پرشده با سلول فناوری‌ تولید شده ، و ثابت شده راه‌حلی کاملاً نوید بخش برای وسیله ‌های ‌نقلیه با بار بیش از حد ، تسهیلات زهکشی نامناسب و مشکلات غوطه‌ وری در آب است . سنگفرش بتنی پرشده با سلول از قالب ‌بندی سلول‌ های پلاستیکی روی زیرلایه بستر فشرده تشکیل می‌شود که با بتن یا سنگ پر شده است.


 سنگ فرش بتنی پر شده از ملات

 

شکل 1: سنگفرش بتنی پرشده از ملاط

این مقاله به بررسی عناصر تشکیل‌دهنده ، روش ساخت ، مزایا و معایب سنگفرش بتنی پرشده از سلول می‌پردازد.

 

 

عناصر تشکیل‌دهنده سنگفرش بتنی پرشده از سلول

1. سلول‌ های پلاستیکی

سلول های پلاستیکی در نقش قالب ‌بندی در انواع قالب های بتنی و تقویت برای سنگفرش عمل می‌کنند. سلول ‌های پلاستیکی از برگه‌ های پلی‌ اتیلن پرتراکم اصلاح شده (HDPE) با ضخامت 0.22 میلیمتر تا حدود 0.25 میلیمتر ساخته شده است. این سلول ‌های پلاستیکی را می‌توان به صورت رول ‌هایی با عرض 50 تا 100 میلیمتر، بسته به نیازمندی عمق ، تامین کرد. این نوارها را می‌توان جوش داد یا کوک زد تا سلول‌ ها را تشکیل دهند.


 سلول های پلاستیکی

 

شکل 2: سلول‌ های پلاستیکی.

 

دو نوار را می‌توان در فاصله ‌های 300 میلیمتری جوش داد. نوار سوم به دو نوار ابتدایی در فاصله 300 میلیمتری جوش داده می‌شود به طوری که کوک در وسط کوک قبلی قرار ‌گیرد. نوارهای سوم و چهارم نیز مانند دو نوار اولی جوش داده می‌شوند. شکل 4 طرح سلول را نشان می‌دهد.

انواع محصولات در قالب سازی قادری :

2. زیرسازی

بسترِ 300 میلیمتری ضخامت بالایی خاکریز را تشکیل می‌دهد. بستر خاکریز در دو لایه فشرده شده است، که معمولاً استانداردی بالاتر از خاکریز دارد. اگر خاک خاکریز ضعیف باشد، 300 میلیمتر فوقانی بستر ممکن است از مصالح با کیفیت از چاله خاکبرداری با CBR بیشتر از پنج تشکیل شود. بستر باید تا حداقل 100 درصد حداکثر تراکم خشک به ازاء IS:2729 فشرده شود (بخش 7). خاک پنبه‌ای سیاه (BCS) گسترده باید تا حداقل 95% حداکثر تراکم خشکی با محتوای رطوبت 2% بیشتر از حد بهینه فشرده شود. پیش‌بینی می‌شود خاک زیرسازی جاده‌ های موجود به ثبات لازم با توجه به ترافیک برسند ، و آزمون CBR باید در تراکم خشک و محتوای رطوبت بعد از چهار روز غوطه‌ وری انجام شود. آزمون نفوذ مخروطی دینامیک برای تعیین سریع مقادیر CBR انجام شده است و مقادیر CBR متناظر با شرایط غوطه‌ وری را می‌توان از سوابق خاک‌ های مشابه به دست آورد.

3. زیرپایه

زیرپایه مرکب از ادغام تخته سنگ لاتریت ، ماكادام محدود به آب ، ماكادام مخلوط مرطوب ، ماكادام خردكننده ، مخلوط آهک- خاکستر بادی ، خاک تثبیت شده با آهک ، خاک تثبیت شده با سیمان و سایر مورد ها با تثبیت‌کننده ‌های اختصاصی است. مصالح ریزدانه در دسترس محلی نظیر موروم و کانکار مخلوط با خاکستر بادی را نیز می‌توان استفاده کرد. مصالح در دسترس محلی نظیر انباشت خاک/گراویه طبیعی یا مخلوط با اجزاء انباشت مناسب سنگ، گراویه، موروم، ماسه یا ترکیبی از این مصالحه بسته به درجه ‌بندی لازم است. اگر تعداد وسیله‌ های ‌نقلیه تجاری بیش از پنجاه در هر روز باشد ، 150 میلمیتر زیر پایه سیمانی با حداقل استحکام 7 روز 1.5 MPa توصیه می‌شود. زیرپایه باید بلوک بتنی/سنگی داشته باشد، یا آجر روی لبه باید در هر طرف راه کالسکه ‌رو قرار داده شود که 50 تا 100 میلیمتر بالاتر از زیربستر/ زیرپایه برای محدود شدگی و محافظت است. آجر یا بلوک سنگی/ بتنی در لبه انتهایی باید روی هر طرف کالسکه‌ رو برای پیش‌بینی 50 تا 100 میلیمتر بالاتر از زیربستر/ زیرپایه برای محدود سازی و محافظت قرار داده شود.

4. بتن

بتن سنگفرش مرسوم با استحکام 28 روز 30 MPa با نشست حدود 30 تا 50 میلیمتر را می‌توان با سلول پر کرد. باید از ابر- پلاستی‌ سایزر استفاده کرد تا نیازمندی ‌های آب برای نشست مطلوب برآورده شود. بتن فشرده غلطکی (RCC)، مطابق آنچه در بند 1502 مشخصات برای جاده‌ های روستایی تعیین شد ، قابل استفاده برای پر کردن سلول‌ های پلاستیکی و فشرده شده با غلطک است.

روش ساخت بتن سنگفرش پرشده با سلول

1. ساخت خاکریز، زیرلایه و زیر پایه باید مطابق مشخصات جاده‌ ها انجام شود.

2. باید محفظه مناسب کاربردی برای جاده ‌های روستایی فراهم شود. لایه زهکشی باید در مناطقی با بارش باران زیاد (بارش باران بیش از 1000 میلیمتر) مطابق ترسیم در راهنمای جاده ایجاد شود.

3. بلوک سنگی/ بتنی یا آجر در لبه انتهایی باید در هر طرف کالسکه‌ رو قرار داده شود که 50 تا 100 میلیمتر بالاتر از زیرلایه/ زیرپایه برای محدود سازی و محافظت از بتن پرشده با سلول را نشان می‌دهد.

4. شانه سخت با مصالح مناسب برای ثبات بلوک ‌های بتنی ضروری است زیرا کامیون ‌های عبوری نزدیک به لبه ممکن است به بلوک ‌های بتنی غیر محدود آسیب برسانند. 5. عرض شانه سخت باید حدود 0.85 متر در هر طرف سنگفرش باشد.

6. قالب‌ بندی سلول ‌های پلاستیکی باید روی زیرپایه فشرده قرار داده شود و زیر کشش با میخ‌ های آهنی قرار گیرد به طوری که سلول‌ ها نزدیک به مربع های صفحه باشند.

7. رشته‌ های نایلونی عبوری در 10 میلیمتر زیر سلول ‌ها باید مانع از فروپاشی سلول‌ ها شود در حالی که سلول ‌ها با بتن پر می‌شوند.

8. اگر هر کوک از سلول ‌ها در طی تنیدگی باز شود ، باید نزدیک به بالا، وسط و پایین متصل شوند.

9. بتن باید درون سلول ‌ها با عمق 120 میلیمتر پر شود که حدود 20 میلیمتر بالاتر از عمق سلول است.

10. میخ‌ های آهنی باید بعد از پرشدن سلول‌ ها با بتن برداشته شوند. برای RCC، دو عبور غلطکی در حالت ایستا پس از دو عبور در حالت گذار دیگر و ارتعاش در حالت ایستا باید فشردگی کافی و پرداخت مناسب ایجاد کند.

11. تعداد گذرها در حالت‌ های ایستا و پویا بستگی به بافت مصالح‌ ریزدانه و محتوای رطوبت دارند.

12. ویبراتورهای تشت را می‌توان برای فشرده ‌سازی بتن مرسوم با نشست حدود 30 تا 40 میلیمتر استفاده کرد.

13. تعداد گذرهای غلطک ، فراوانی ارتعاش ‌ها ، عمق بتن سست در سلول‌ ها ، و میزان آب افزوده شده باید با توجه به اجرای آزمون تعیین شود.

14. باید سطح بتن را با تشک‌ های کنفی مرطوب یا نی شلتوک برای جلوگیری از خشک شدن در طی هوای داغ پوشاند.
پهن کردن سنگفرش بتنی مملو از سلول

شکل 3: پهن کردن سنگفرش بتنی پرشده از سلول

عمل آوردن

همانطور که شکم دادن 3 تا 3.5% برای جاده ‌های روستایی ایجاد می‌شود- تشک های جوت / جیر مرطوب و نی شالیزار مرطوب باید گزینه بهتری برای عمل‌آوری آب باشد و ترافیک سبک روی سطح حرکت ‌کند. آب بر روی سمت پایین تر محوطه گلی در روش برکه‌ای شدن آب جمع می‌شود ، در حالی که بخش بالاتر به زودی خشک می‌شود.

 


 

اگر می خواهید در مورد ایده های بیشتر برای سنگفرش های ورودی خانه ها و ویلا ها بدانید مقاله زیر را مطالعه کنید :

8 ایده پیاده سازی بتن برای ورودی ویلاها


 

مزایای سنگفرش بتنی پرشده از سلول

 

1. استفاده از پلاستیک بازیافتی.

2. چون مفصل ‌های انقباضی یا انبساطی لازم نیست ، بنابراین نگهداری از مفصل‌ ها حذف می‌شود.

3. هزینه ساخت زمانی به شکلی قابل ملاحظه کاهش می‌یابد که با سنگفرش بتنی سیمانی مرسوم مقایسه شود.

4. مصرف مصالح ریزدانه تقریباً به 50% کاهش می‌یابد زمانی که با سنگفرش‌ های CC معمولی مقایسه می‌شود.

5. اگر بلوک مستقل ناکام باشد ، به آسانی می‌توان آن را بدون تلاش زیاد و با حداقل هزینه جایگزین کرد.

معایب سنگفرش بتنی پرشده از سلول

1. تدارک سلول‌ ها طاقت ‌فرسا است.

2. شانس زیادی وجود دارد که هنگام قرار دادن بتن ، سلول‌ ها نا بسامان شوند ، بنابراین باید دقت کرد.

3. با توجه به پیشرفت آهسته ، کارآمدی ماشین‌ آلات و کارگران کمتر از ساخت‌ و ساز نرمال است.

شرکت قالب سازی قادری در زمینه فروش و توزیع جک های سقفی در اصفهانانواع ، قالب فلزی بتن در اصفهان ، لوله داربست در اصفهان و جک های ساختمانی در اصفهان سالهاست که فعالیت گسترده ای دارد برای ارتباط بیشتر و ثبت سفارشات با ما تماس بگیرید .

دیدگاه خود را در مورد این مقاله با ما به اشتراک بگذارید:

اطلاعات شما شامل شماره تلفن منتشر نخواهد شد.

تماس با مدیر فروش