نام محصول:قالب ستون گرد
کد محصول: 
توضیحات:
برای قالب بندی ستون گرد با قطر های کوچکتر از ۲ متز استفاده از قالب بتنی مدولار کمانی امکان پذیر نیست و اگر انجام پذیرد با با کیفیت پایینی مواجه خواهیم بود.به همین دلیل قالب ستون گرد به صورت هاص ساخته می شود.معمولا مقاطع ستون های گرد  بتنی از ۲ قسمت ۱۸۰درجه تشکیل می شود و اجرای قالبب مدولار ستون گرد توسط کلمپس فولادی به هم متصل می شوند.

فرم ثبت سفارش