نام محصول: قالب ستون دو تیکه
کد محصول: 
توضیحات:

با استفاده از قالب فلزی بتن و کنج های بیرونی می توان انواع ستون ها نظیر قالب ستون گرد و متسطیلی و چند ضلعی را قالب بندی نمود .برای جلوگیری از پیچش ستون ها پیشنهاد می وشد که کنج ها و قالب مدولار مرود استفاده در ستون از یک ارتفاع نباشد.

 

فرم ثبت سفارش