نام محصول:قالب تسمه شش تیپ بوزر جمهر
کد محصول: 
توضیحات:
در مواقعی که در سیستم قالب بندی پیمانکار از قالب های سوراخ دار استفاده نمی کند برای اتصال دو پنل قالب از تنگ تسمه ای یا بولت تسمه ای استفاده می کند .

فرم ثبت سفارش