نام محصول:شاخ بزی یا گیره یا چنگک
کد محصول: 
توضیحات:

به سه نوع تقسیم می گردد :

–         گیره متوسط :به جهت اتصال لوله های افقی نگهدارنده به قالب استفاده می گردد .

–          گیره بلند: به جهت اتصال پروفیل های افقی نگهدارنده به قالب استفاده می گردد .

–         گیره لوله به لوله : در نقطه اتصال دو لوله پشت بند که به  صورت عمودی و افقی بر روی هم (به صورت + ) قرار گرفته ، استفاده می گردد .

فرم ثبت سفارش