نام محصول:درپوش قالب
کد محصول: 
توضیحات:
اسپیسر ی کارآمد برای مسدود کردن سوراخ های قالب های بتنی با قطر سوراخ mm 22 ـــ ۲۱ می باشد. بنا به استفاده ممکن است قالب هایی وجود داشته باشد که به هر لحاظ نیاز به عبور بلت از داخل آن نباشد و نیاز باشد تا سوراخ آن مسدود شود. اسپیسر درپوش قالب قطعه ای ارزان و مقرون به صرفه برای این کار می باشد و این مزیت را به وجود می آورد تا دیگر نیازی به تعویض و جابجا نمودن قالب های سوراخ دار نباشد

فرم ثبت سفارش