نام محصول:جک سقفی سه تیکه با صلیب متحرک
کد محصول: 
توضیحات:
جک صلیب متحرک برای کفراژ بندی در انواع سقف ها استفاده می شود و یکی از مزایای اصلی آن اینست که به راحتی از زیر سقف خارج می شود و قسمت صلیبی ان از جک جدا می شود . جک صلیب متحرک دارای وزن و مقاومت بیشتری نسبت به جک های دیگر می باشد و به دلیل سه تکه بودن آسیب کمتری در هنگام کار می بیند .

فرم ثبت سفارش