نام محصول: جک سقفی تی شکل کاتر پیلار ۳تن
کد محصول: 
توضیحات:

جک تی شکل معمولا در دو نوع ساخته می شوند .در نوع اول ناحیه تی شکل به انتهای لوله فوقانی جوش  می شوند در نوع دوم ناحیه تی شکل به طور مجزا در انتهای فوقانی جک معمولی نصب می شود و جک معمولی را به جک تی شکل تبدیل می کند .مزیت جک تی شکل نوع دوم آن است که در هر جانب به جک تی شکل باشد سرجک مجزای تی کل را به جک معمولی وصل نموره و در جایی که بار به این جک نیست از جک معمولی بدون سرجک تی شکل استفاده می کینم .جک تی شکل در قالب تیرهای بتنی ودر احزای سقف های تیرچه بلوک بیشترین کاربرد را دارند.

فرم ثبت سفارش